Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen

Verhalen

Ondergelopen straten door piekbuien, verzakkingen door bodemdaling, mislukte oogsten door wateroverlast op de akkers. Dit zijn problemen die steeds vaker voorkomen door de effecten van de klimaatverandering. Hier kunt u verhalen lezen over situaties die zich voordoen in uw regio en welke maatregelen er zijn genomen om de overlast te beperken.

Filter verhalen per klimaatthema

Klimaatscenario’s in kaart gebracht

Om de paar jaar publiceert het KNMI klimaatscenario’s. In 2014 zijn de laatste KNMI-scenario’s uitgebracht en ook dit jaar, 2023, gaat dat weer gebeuren. In 2021 heeft het KNMI gesteld dat het klimaat in Nederland steeds sneller verandert. Gezamenlijke aanpak Weersextremen, we krijgen er steeds vaker mee te maken. Denk aan langere periodes van droogte […]

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Op weg naar een klimaatrobuust Balkbrug

Over wateroverlast, kansen en samenwerken… De Omloop en De Wieken, twee straten in het centrum van Balkbrug, stonden in 2014 binnen korte tijd tweemaal onder water. Dat was niet voor het eerst, dus waren de bewoners van Balkbrug er wel klaar mee. Mensen bleven zelfs thuis in de vakantieperiode, omdat ze bang waren dat tijdens […]

Lees het hele verhaal.

Hitte

Binnenstad Coevorden straks klaar voor de toekomst

Klimaatverandering zorgt voor de opwarming van de aarde en dat zorgt overal voor problemen. Met name in dorpen en steden. Daar wordt het vaak nog warmer, door het vele asfalt en gesteente. Dat het minder waait op deze plekken, helpt ook niet echt mee. Daarnaast is er ook vaak minder ruimte voor groen. Terwijl begroeiing […]

Lees het hele verhaal.

Droogte

Droogte en ons drinkwater

Deze zomer stond ook weer in het teken van droogte. Het blijkt een probleem dat heel Nederland raakt; ook in onze drinkwatervoorziening. Tijdens droogte en bij warme temperaturen moet het drinkwaterbedrijf blijven leveren. Daarom werken zij samen met partners en vragen ze inwoners om bewust om te gaan met het verbruik. Zo blijft er voldoende […]

Lees het hele verhaal.

Mantra bij stortbui: “vasthouden, bergen, afvoeren”

Bij wateroverlast door een enorme stortbui is het niet vanzelfsprekend voor bewoners om te vertrouwen op het gemeentelijk rioolstelsel. De volumes regenwater die soms in korte tijd neerdalen, leveren meer water op dan waar de rioolbuizen op zijn ontworpen. Daarbij wordt het steeds noodzakelijker dat verkeerskundigen, woningbouwers, planologen, stedenbouwkundigen en iedereen – zakelijk of particulier […]

Lees het hele verhaal.

Hitte

Terugblik hittesymposium

Donderdag 9 juni was het hittesymposium van de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen bij theater De Voorveghter in Hardenberg. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende middag! We delen graag nog een korte terugblik. Aftrap en gastsprekers Dagvoorzitter Marcel van Dijk trapte af en begon met een aantal stellingen over hitte. Nadat Marcel een rondje door […]

Lees het hele verhaal.

Hitte, Droogte, Wateroverlast

Pragmatisch samenwerken aan goed wonen

Klimaatadaptatie is ook voor woningcorporaties geen vraagteken meer. Dat blijkt uit de klimaatdialoog die in december 2021 is gevoerd tussen de samenwerkende gemeenten en woningcorporaties in onze regio. Extreem weer beïnvloedt de leefbaarheid in de woning, de kwaliteit van de woonomgeving en de waarde van vastgoed. Om de regio Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel (het […]

Lees het hele verhaal.

Hitte, Droogte, Wateroverlast

Verminderde waterkwaliteit zwemwater door hitte en hoosbuien

Met mooi weer zoeken veel mensen de verkoeling van het water op. Niet alleen in zwembaden, maar ook in natuurwater zoals plassen, beekjes en meren. Maar is dat water altijd veilig om in te zwemmen? Extreem weer (hitte, droogte en hoosbuien) komen vaker voor en veroorzaken problemen in en rond het water. Bijvoorbeeld overstromingen, blauwalg […]

Lees het hele verhaal.

Droogte

In gesprek met bioboer Harro Oosting

Harro Oosting heeft een gemend biologisch bedrijf met een akkerbouwtak en 12.000 legkippen in Zwinderen.

Lees het hele verhaal.

Hitte

Extreme hitte in de stad

Als het erg heet is, dan merken we dat vooral in dorpen en steden. Op plekken met veel bebouwing.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Wateroverlast Emmen-Angelslo

In de Emmense wijk Angelslo hebben hoosbuien in het verleden regelmatig geleid tot overlast. De gemeente heeft hiervoor een oplossing bedacht.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Dijkleger inspecteert dijken langs de Vecht

De gevolgen zijn erg groot als er een dijk doorbreekt. Waterschap Vechtstromen beschikt daarom over een dijkleger. Zij houden continu de status van de dijken in de gaten.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Het waterpeil in de Vecht

In maart 2019 steeg het waterpeil in het stroomgebied van de Vecht sterk, door de aanhoudende regen en opstuwende wind. Waterschap Vechtstromen waarschuwde omwonenden.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Mislukte oogst door wateroverlast

Het is inmiddels een beeld dat we steeds vaker zien, ondergelopen weilanden en akkers. Dit heeft veel gevolgen voor de oogstopbrengsten.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Wateroverlast in landelijk gebied

Korte, hevige regenbuien komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Het is een uitdaging om oplossingen te vinden voor de gevolgen hiervan.

Lees het hele verhaal.

Hitte

Gezondheidsrisico’s bij hitte

Een lange periode met hitte kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Warmte kan ook huidproblemen geven zoals jeuk en uitslag met blaasjes. Door uitdroging kan kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.

Lees het hele verhaal.

Droogte

De gevolgen van droogte

De zomers in de afgelopen jaren waren erg warm en droog. De natuur heeft hiervan veel te lijden. Herstel hiervan duurt geruime tijd. Wat kunnen wij hieraan doen?

Lees het hele verhaal.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent