Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen

Verhalen

Ondergelopen straten door piekbuien, verzakkingen door bodemdaling, mislukte oogsten door wateroverlast op de akkers. Dit zijn problemen die steeds vaker voorkomen door de effecten van de klimaatverandering. Hier kunt u verhalen lezen over situaties die zich voordoen in uw regio en welke maatregelen er zijn genomen om de overlast te beperken.

Filter verhalen per klimaatthema

Droogte

In gesprek met bioboer Harro Oosting

Harro Oosting heeft een gemend biologisch bedrijf met een akkerbouwtak en 12.000 legkippen in Zwinderen.

Lees het hele verhaal.

Hitte

Extreme hitte in de stad

Als het erg heet is, dan merken we dat vooral in dorpen en steden. Op plekken met veel bebouwing.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Wateroverlast Emmen-Angelslo

In de Emmense wijk Angelslo hebben hoosbuien in het verleden regelmatig geleid tot overlast. De gemeente heeft hiervoor een oplossing bedacht.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Dijkleger inspecteert dijken langs de Vecht

De gevolgen zijn erg groot als er een dijk doorbreekt. Waterschap Vechtstromen beschikt daarom over een dijkleger. Zij houden continu de status van de dijken in de gaten.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Het waterpeil in de Vecht

In maart 2019 steeg het waterpeil in het stroomgebied van de Vecht sterk, door de aanhoudende regen en opstuwende wind. Waterschap Vechtstromen waarschuwde omwonenden.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Mislukte oogst door wateroverlast

Het is inmiddels een beeld dat we steeds vaker zien, ondergelopen weilanden en akkers. Dit heeft veel gevolgen voor de oogstopbrengsten.

Lees het hele verhaal.

Wateroverlast

Wateroverlast in landelijk gebied

Korte, hevige regenbuien komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Het is een uitdaging om oplossingen te vinden voor de gevolgen hiervan.

Lees het hele verhaal.

Hitte

Gezondheidsrisico’s bij hitte

Een lange periode met hitte kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Warmte kan ook huidproblemen geven zoals jeuk en uitslag met blaasjes. Door uitdroging kan kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden.

Lees het hele verhaal.

Droogte

De gevolgen van droogte

De zomers in de afgelopen jaren waren erg warm en droog. De natuur heeft hiervan veel te lijden. Herstel hiervan duurt geruime tijd. Wat kunnen wij hieraan doen?

Lees het hele verhaal.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent