Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Extreme hitte in de stad

Extreme hitte in de stad

Als het erg heet is, dan merken we dat vooral in dorpen en steden. Op plekken met veel bebouwing. De hitte die we ervaren is afhankelijk van de omgeving waarin we ons bevinden. In onderstaande afbeeldingen is te zien wat de warme (rood) en koele (blauw) plekken zijn. Ook is te zien dat opwarming overdag en in de nacht doorwerkt. Bebouwde gebieden worden warmer omdat de warmte wordt opgeslagen in stenig materiaal. Grasland warmt snel op, maar is daarentegen in de nachten koel (blauw). Bosgebieden blijven overdag koel maar houden in de nacht de warmte langer vast. Grote waterlichamen werken overdag verkoelend, maar geven juist in de nacht de opgeslagen warmte weer af.

In onderstaande mindmap heeft de Hogeschool van Amsterdam de effecten van hitte uitgewerkt. Het bekendste effect is het gezondheidsrisico dat extreme hitte met zich mee kan brengen. Hogere luchttemperaturen zullen ook leiden tot hogere watertemperaturen. Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Tegelijkertijd betekenen hogere temperaturen ook meer behoefte aan recreatie en toerisme in het gebied. Bovendien biedt een langer groeiseizoen kansen voor de landbouw.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent