Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Op weg naar een klimaatrobuust Balkbrug

Op weg naar een klimaatrobuust Balkbrug

Over wateroverlast, kansen en samenwerken…

De Omloop en De Wieken, twee straten in het centrum van Balkbrug, stonden in 2014 binnen korte tijd tweemaal onder water. Dat was niet voor het eerst, dus waren de bewoners van Balkbrug er wel klaar mee. Mensen bleven zelfs thuis in de vakantieperiode, omdat ze bang waren dat tijdens hun afwezigheid water hun huizen in zou stromen. Het was dus de hoogste tijd om daar iets aan te doen.

Samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en een adviesbureau onderzochten we de oorzaak van de wateroverlast in Balkbrug. En wat we daaraan kunnen doen. Door bewoners uit te nodigen voor informatieavonden en nieuwsberichten te sturen, werden zij op de hoogte gehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een aantal maatregelen nodig waren om wateroverlast tegen te gaan.

Maatregelen tegen nieuwe overlast

Allereerst moest het waterpeil in het rioolstelsel omlaag. Om dat voor elkaar te krijgen werd er in de Van Hemertstraat een overstort teruggeplaatst. Daarlangs kan het (sterk verdunde) rioolwater vanuit het riool naar de sloot stromen als het hard regent. Aan de overstort zit een zogenaamde ‘vuilfuik’. Die vangt het grovere vuil op.

Bij de huizen waar het water naar binnen was gelopen werd de regenwaterafvoer afgekoppeld. De huisaansluiting voor het vuile water kreeg een terugslagklep, waardoor rioolwater geen overlast meer kan geven. Een andere maatregel was het aanpassen van de straten. Dit werd gedaan om het water, dat in De Omloop en De Wieken bleef staan, weg te laten lopen.

Overtollig water komt terecht in een nieuwe waterberging die in verbinding staat met de visvijver. Als de berging overloopt, stroomt het water via een noodafvoer naar het buitengebied. Zo wordt de waterberging optimaal gebruikt. Basisschoolleerlingen uit Balkbrug hebben, op Boomfeestdag, bomen en struiken geplant rond deze waterberging.

Droge voeten voor heel Balkbrug

Ook aan de zuidkant van Balkbrug waren er problemen met water dat niet goed wegstroomde. Dat kwam doordat het water uit het dorp én van de landerijen door één buis moest. Door een stuw met een kruising te maken, stroomt het water dat van de landerijen komt nu langs de onderkant. Het water uit Balkbrug stroomt weg via de bovenkant. Met deze stuw kan de waterhoogte voor het dorp en voor de landerijen verschillend worden afgesteld.

Om wateroverlast in Balkbrug nog verder te voorkomen proberen we als gemeente bij elk project het regenwater af te koppelen. Zo ligt er rondom de tunnelbak in de N377 een regenwaterriool. Alle maatregelen samen zorgen ervoor dat de inwoners van Balkbrug zich geen zorgen meer hoeven te maken over wateroverlast. Ze houden droge voeten. Daar zorgen we voor.

Wat kun je zelf doen

Door tegels uit de tuin te halen en te vervangen door planten of een mooi gazon, is jouw tuin straks ook beter aangepast om klimaatveranderingen. Meer groen in de tuin is nuttig voor de waterafvoer. Bij extreme regenval zal het riool minder belast worden, omdat het water beter weg kan.

Benieuwd wat je zelf nog meer kunt doen? Lees handige tips en verhalen van andere inwoners.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent