Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Dit is de privacyverklaring van Laatunietverrassen.nl, een initiatief van Gemeente Emmen, Gemeente Hardenberg, Gemeente Ommen, Gemeente Coevorden, Gemeente Borger-Odoorn, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Hunze en Aa’s. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Laatunietverrassen.nl door middel van verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Laatunietverrassen.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat initiatiefnemers niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van de website

Wanneer u gebruik maakt van de postcodecheck, dan vragen wij u een postcode in te voeren. Dit is om de navigatie in de kaarten te vergemakkelijken. Uw postcode wordt niet opgeslagen.

Wanneer u de chat invult, dan vragen wij u of u uw postcode wilt delen. U hoeft dit niet te doen. Wanneer u dit wel doet, dan wordt uw postcode opgeslagen in de statistieken van de chat. Deze statistieken wordt gebruikt voor analyse van de ingevulde data en als inspiratie voor ideeënvorming rondom het thema klimaatadaptatie.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens wij verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Indient actief verstrekt: postcode

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Het belang van de gegevens

Wij verwerken gegevens op basis van gerechtvaardigd belang. We voeren een virtuele dialoog om een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen van de mening en ideeën van de samenleving op het gebied van klimaateffecten en mogelijke risico's of maatregelen om uiteindelijk tot een gegrond voorstel voor een uitvoeringsagenda te komen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan derden versterkt.

Cookies

Laatunietverrassen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door uw browser kan worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Laatunietverrassen.nl gaat zorgvuldig met door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media en de klimaatatlas.

Uw toestemming

Bij uw bezoek aan de website Laatunietverrassen.nl vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies.

Overzicht cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Om u inzicht te geven in de informatie die hierin opgeslagen wordt, hebben wij deze cookies voor u op een rij gezet. U vindt hieronder cookies bij naam, met hun functionaliteit omschreven. Daarnaast vindt u het domein waar de informatie gebruikt kan worden en wanneer een cookie verwijderd wordt.

Inhoud

Op Laatunietverrassen.nl wordt een aantal cookies gebruikt om een goede werking van de website te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bijhouden van gebruikersinstellingen en -voorkeuren.

 • session - Om de sessie te kunnen herstellen
 • Video afspelen - Met het hulpmiddel YouTube worden video's aangeboden.
 • VISITOR_INFO1_LIVE - Voor het identificeren van unieke bezoekers.
 • PREF - Voor het meten van het afspeeltype, bijvoorbeeld Flash.
 • use_hitbox - Voor het meten van interacties binnen een video.
 • __cfduid (1j) - .browser-update.org - om de browserversie te controleren en eventueel een browserupdatmelding te tonen
 • cookieconsent_status - Om de toestemming voor het plaatsen van trackingcookies te bewaren

Webstatistieken meten

Laatunietverrassen.nl maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "analytische cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits voldaan aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.

Laatunietverrassen.nl voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Er is gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
 • De standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” is uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook is aangegeven dat Google niet is toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
 • De bezoeker wordt geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics.

Lees meer over Google Analytics

Uw rechten

Als bezoeker heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de deelnemende partners kunt controleren. Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn u te informeren over wat wij met u persoonsgegevens doen. Dat doen wij door deze privacyverklaring; 
 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking; als u niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens; 
 • Het recht op verwijdering of afscherming; als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren, kunt u vragen om dit gegeven te verwijderen. 
 • Het recht op dataportabiliteit: dit betekent dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie.
 • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken.  

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw eigen gemeente.   

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van uw eigen gemeente.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent