Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Verminderde waterkwaliteit zwemwater door hitte en hoosbuien

Verminderde waterkwaliteit zwemwater door hitte en hoosbuien

Met mooi weer zoeken veel mensen de verkoeling van het water op. Niet alleen in zwembaden, maar ook in natuurwater zoals plassen, beekjes en meren. Maar is dat water altijd veilig om in te zwemmen?

Extreem weer (hitte, droogte en hoosbuien) komen vaker voor en veroorzaken problemen in en rond het water. Bijvoorbeeld overstromingen, blauwalg of botulisme. Hierdoor kan de waterkwaliteit dalen en kan het onveilig zijn om te zwemmen. Het advies is om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemlocaties. Kijk vooraf op www.zwemwater.nl voor de actuele stand van zaken.

Controles op veiligheid officiële zwemwaterlocaties

De provincies Overijssel en Drenthe onderzoeken de aangewezen zwemwateren jaarlijks op veiligheid. Daarnaast controleren de waterschappen regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de officieel aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. Ze kijken bijvoorbeeld naar stroming en dieptes, maar ook naar blauwalg en parasieten die zwemmersjeuk kunnen veroorzaken. Een negatief zwemadvies of een zwemverbod volgt als daar aanleiding voor is.

Ander oppervlaktewater?

Het advies is om alleen te zwemmen op de officiële zwemwaterlocaties. Ander water is meestal redelijk schoon, maar niet gecontroleerd. Er kan bijvoorbeeld afvalwater (uit wc en douche) in het water terecht zijn gekomen. Dat noemen we een overstort: het afvalwater wordt verzameld in het riool. Als er een hevige hoosbui is geweest, stroomt al het regenwater in het riool en vindt er een overstort plaats. De rioolbuis zit zó vol dat een noodoplossing nodig is: het afvalwater (verdund met regenwater) loost dan op het oppervlaktewater.

Er bestaat ook kans op de aanwezigheid van de E.coli-bacterie. Daar kun je erg ziek van worden. Ook kunnen er ziektekiemen voor de ziekte van Weil in het water zitten en is bij warm weer verhoogd risico op blauwalg en botulisme.

Kortom, wil je veilig van het water genieten op een zomerse dag? Kijk dan voor de waterkwaliteit en andere informatie over de zwemwaterlocaties in de zwemwater app of op www.zwemwater.nl

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent