Ga naar hoofdinhoud

Over ons

De campagne ‘Laat u niet verrassen’ is een initiatief van de gemeenten Hardenberg, Ommen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, samen met de waterschappen Vechtstromen, Hunze & Aa's en WMD, en de provincies Overijssel en Drenthe.

We krijgen steeds vaker te maken met extremen, zoals hittegolven en hevige neerslag. Dit heeft effect op onze leefomgeving. Samen hebben we deze klimaateffecten in kaart gebracht. Nu is het tijd om te bekijken en bespreken waar we risico’s lopen en welke maatregelen we samen kunnen nemen. Zodat we beter zijn voorbereid op extreem weer. We vinden het belangrijk om daarvoor met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Door ons slim aan te passen aan de klimaatverandering zorgen we ervoor dat onze regio klimaatbestendig wordt.

Het is goed te weten dat gemeenten, waterschap en provincies al allerlei maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Zij kunnen dit echter niet alleen oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil!

Gemeenten

Binnen de gemeenten wordt al aan verschillende klimaatprojecten gewerkt. Meer informatie hierover vindt u op website van uw eigen gemeente. Ook als u vragen heeft over het project ‘Laat u niet verrassen’ of over de effectenkaarten, kunt u bij uw eigen gemeente terecht.

Gemeente Hardenberg

Bezoek de website

Gemeente Ommen

Bezoek de website

Gemeente Emmen

Bezoek de website

Gemeente Coevorden

Bezoek de website

Gemeente Borger-Odoorn

Bezoek de website

Provincies

Binnen de provincies wordt al aan verschillende klimaatprojecten gewerkt. Meer informatie hierover vindt u op website van uw eigen provincie.

Provincie Overijssel

Bezoek de website

Provincie Drenthe

Bezoek de website

Waterschappen

Binnen de waterschappen wordt al aan verschillende klimaatprojecten gewerkt. Meer informatie hierover vindt u op website van uw eigen waterschap.

Waterschap Hunze en Aa’s

Bezoek de website

Waterschap Vechtstromen

Bezoek de website

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent