Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Het waterpeil in de Vecht

Het waterpeil in de Vecht

In maart 2019 steeg het waterpeil in het stroomgebied van de Vecht sterk, door de aanhoudende regen en opstuwende wind.

Plaatselijk wateroverlast

Het Waterschap Vechtstromen waarschuwde de boeren, gebruikers, campingeigenaren en recreatiebedrijven in de uiterwaarden van de Vecht om rekening te houden met mogelijke overlast door het sterk stijgende water en sterke stroming.

Overlast voor fietsers en voetgangers

Vanwege de hoge waterstand was zelfs het voet- en fietspad over stuw Vechterweerd gestremd voor alle verkeer. Met waarschuwingsborden werd dit aangegeven.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent