Ga naar hoofdinhoud

Bedrijven

Ons klimaat verandert, ook voor uw bedrijf

Ondergelopen kelders en tunnels door stortbuien, extra sterfte door hitte, weggewaaide festivaltenten, de eikenprocessierups en schade aan natuur en landbouw door extreem droge zomers. Het klimaat verandert en de effecten raken onze hele samenleving. Ook u als ondernemer.

Dat vraagt om aanpassing. Iedereen kan hier iets aan bijdragen. Tegen welke gevolgen loopt u aan in uw directe omgeving? Welke oplossingen zijn er om beter met de klimaatverandering om te kunnen gaan in het bedrijfsleven?

Effecten van klimaatverandering in uw werkomgeving

Stortbuien, extreme droogte, hittestress en wateroverlast zijn het ‘nieuwe normaal’.  In de klimaatatlas hebben we in kaart gebracht welke effecten we kunnen verwachten.

De verantwoordelijkheid om ons aan te passen aan de effecten ligt niet alleen bij specialisten op het gebied van water, riolering, stedenbouw, ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Ook u als ondernemer zult uw kennis moeten vergroten en u steeds vaker moeten aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. In een gesprek kunnen we samen risico’s afwegen en maatregelen te verkennen.

Doe de
klimaatcheck!

Het klimaat verandert. Steeds vaker is er extreme hitte, droogte of regenval. Bent u benieuwd naar de mogelijke effecten hiervan in uw eigen omgeving? Vul uw postcode in en bekijk de kaart.

Praat en denk mee!

Uw inbreng dus erg belangrijk. Welke oplossingen zijn er mogelijk om ons aan te passen aan de klimaateffecten? Praat en denk mee met uw eigen gemeente. Kijk op de website van uw eigen gemeente voor actuele bijeenkomsten en lopende projecten.

Welke effecten zijn te verwachten in uw werkomgeving?

Uitval (vitale) netwerken

Extreem weer zoals hoosbuien, windstoten, bliksem en hagel hebben invloed op de toename van uitval van elektriciteitsvoorzieningen en andere gas-, water- of ICT-netwerken. Brand, kortsluiting, ontwortelde bomen of overstroming zijn hier vaak de oorzaak van. Vooral de uitval van de elektriciteit heeft direct effect op de samenleving. Bij grootschalige en langdurige uitval kan het zelfs de economie ontwrichten.

Daarnaast heeft de luchtvochtigheid ook invloed op netwerken. Een lage luchtvochtigheid (droge omgeving) kan zorgen voor statische elektriciteit, terwijl een vochtige omgeving weer risico geeft op condensvorming met storingen als gevolg.

Ziektes en overlijden

Verandering van temperatuur heeft direct effect op het menselijk lichaam. Het beïnvloedt de arbeidsproductiviteit en het aantal ziektegevallen. Boven de 20 °C treden deze effecten al op, maar boven de 30 °C worden de effecten groot. Dit houdt in dat er extra aandacht nodig is voor mensen die buiten zwaar lichamelijk werk verrichten of bijvoorbeeld constant in de zon werken. Denk hierbij aan beschermende maatregelen of bijvoorbeeld een tropenrooster.

Verandering luchtkwaliteit

Ook de luchtkwaliteit wordt beïnvloed door klimaatverandering en heeft een langdurend effect op de gezondheid. Een toename van de gemiddelde luchtvochtigheid – in combinatie met een hogere temperatuur – geeft ziektes meer kans. Langdurige droogte en hoge temperaturen leiden tot meer smog, fijnstof en pollen (hooikoorts). Mensen met ademhalingsproblemen kunnen hier extra last van hebben. Deze effecten nemen geleidelijk toe, en omdat het veel mensen raakt zijn de gevolgen groot.

Blootstelling infectieziekten

Door de toename van hoosbuien wordt het risico groter dat vuil rioolwater terecht komt op straat of in water waarin gezwommen wordt. Hierdoor neemt de kans toe dat mensen in contact komen met infectieziekten.

Schade aan gebouwen en gewassen

Een toename van extreem weer zoals windstoten, bliksem en hagel leidt tot een toename van de schade aan gebouwen, voertuigen en gewassen. Door het frequenter voorkomen van hoosbuien is er meer wateroverlast, waardoor de oogsten kunnen afnemen of verloren gaan en schade aan gebouwen en voertuigen kan ontstaan.

Stremming auto- en spoorwegen

Een toename van wateroverlast en omgewaaide bomen leidt tot meer stremmingen van auto- en spoorwegen. In extreme gevallen leidt dit ertoe dat gebieden voor hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn of dat het moeilijk is om bij vitale locaties zoals ziekenhuizen te komen.

Vrije tijdsbesteding

Het weer heeft een directe invloed op de vrije tijdsbesteding. Met droog en warm weer trekken mensen er sneller op uit. De verwachting is vrije tijdsbesteding in de buitenlucht zal toenemen en dat ook het toerisme van mensen van buiten de regio neemt toe zal nemen. Natuur- en recreatiegebieden en buitenevenementen worden meer bezocht.

Er is ook een toename van veiligheidsrisico’s omdat de kans op hitte of ander extreem weer toe neemt. Voorbeelden zijn uitdroging bij (avond-)vierdaagse of wegwaaien van festivaltenten. Ook zal extreme hitte zorgen voor een afname van de vrije tijdsbesteding in de open lucht gedurende een deel van de zomer.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent