Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Droogte en ons drinkwater

Droogte en ons drinkwater

Deze zomer stond ook weer in het teken van droogte. Het blijkt een probleem dat heel Nederland raakt; ook in onze drinkwatervoorziening. Tijdens droogte en bij warme temperaturen moet het drinkwaterbedrijf blijven leveren. Daarom werken zij samen met partners en vragen ze inwoners om bewust om te gaan met het verbruik. Zo blijft er voldoende water om te verdelen en kan iedereen blijven drinken en douchen.  

Te weinig en te veel water

Niet alleen tijdens tropische zomerdagen neemt de vraag naar drinkwater toe. Ook structureel stijgt de vraag. In Overijssel is dat met ongeveer 1% per jaar. Door de hitte worden bijvoorbeeld steeds vaker eigen (grote) zwembaden gevuld en tuinen besproeid. Ook wordt er meer gedoucht. Dit alles gebeurt met drinkwater.

Tijdens tropische zomerdagen zijn er pieken tot wel 30% meer drinkwatervraag. Dan kan het gebeuren dat gecontroleerd de waterdruk verlaagd wordt, om kwantiteit en kwaliteit van het water te behouden.

Tegelijkertijd komen, naast droogte, ook steeds vaker hoosbuien voor. De kracht van het regenwater slaat de bodem dicht en daardoor kan dat regenwater niet in grond opgenomen worden en vloeit het versneld af naar rivieren en de zee.

Wat kunt u zelf doen?

Het is in Nederland heel vanzelfsprekend dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Drinkwaterbedrijven hebben hiervoor een technisch robuust systeem. Maar om dit te kunnen blijven doen, is hulp van inwoners nodig. Ook voor u geldt: minder water gebruiken is altijd beter, het hele jaar door.

De drinkwaterbedrijven vragen daarom hun klanten om bewust met water om te gaan.

Vitens heeft bijvoorbeeld sinds de zomer van 2022 in de regionale media en op sociale media bewustwordingscampagnes lopen. Tips over spaarzaam drinkwaterverbruik worden tijdens de zomer gedeeld via nieuwsbrieven, persberichten en advertenties.

Een aantal tips voor nu en later:

 • Sproei de tuin niet
 • Douche zo kort mogelijk
 • Vul geen zwembaden
 • Zet de wasmachine ’s nachts aan
 • Stel het wassen van de auto uit
 • Blijf wel voldoende water drinken en was uw handen regelmatig grondig.

Wie werken samen aan water?

De problemen met droogte of wateroverlast vragen om een andere aanpak: een watertransitie. In Overijssel werken Provincie, Vitens en de waterschappen Vechtstromen en WDOdelta aan de uitvoering van de “Adaptieve strategie drinkwatervoorziening”.

Alle partijen werken in de keten van de drinkwaterwinning- en voorziening samen. Er lopen ongeveer 20 projecten om de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst op peil te houden. Zo zorgen we dat we drinkwater kunnen blijven leveren aan inwoners, maar ook aan andere sectoren als landbouw en bedrijven.

Dit is waarmee de partijen samen aan de slag zijn:

 • Inrichten van “omgekeerde polders”, waarbij we regenwater vasthouden en opslaan, in plaats van te laten afvloeien naar rivieren en zee.  
 • Oplossen van knelpunten in drinkwaterbeschikbaarheid in de regio binnen de Werkplaats Drinkwater.
 • Ondersteunen van initiatieven in wijken om water vast te houden in de wijk.
 • Meedenken over de innovatie van water-verbruikende apparaten.
 • Uitvoeren waterscans en adviseren van grootverbruikers over laagwaardig gebruik van drinkwater.
 • Meedenken over waterbesparing bij de woningopgave. 
 • Bewustwording vergroten bij inwoners.

Meer informatie over wat u kunt doen?

Lees meer over wat u zelf kunt doen, bijvoorbeeld op de website van Vitens of de website van Provincie Overijssel.

Bron afbeelding: Vitens. Mens en natuur gebruiken water uit dezelfde grondwaterbronnen.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent