Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Klimaatscenario’s in kaart gebracht

Klimaatscenario’s in kaart gebracht

Om de paar jaar publiceert het KNMI klimaatscenario’s. In 2014 zijn de laatste KNMI-scenario’s uitgebracht en ook dit jaar, 2023, gaat dat weer gebeuren. In 2021 heeft het KNMI gesteld dat het klimaat in Nederland steeds sneller verandert.

Gezamenlijke aanpak

Weersextremen, we krijgen er steeds vaker mee te maken. Denk aan langere periodes van droogte en hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd. In het najaar en in de winter is het te merken aan de langdurige periodes met veel neerslag. Waterschap Vechtstromen bereidt de regio’s Twente, het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe voor op de weersextremen die op ons af komen.

Omdat bijna 80% van het gebied in het bezit is van particulieren, bedrijven en andere grondeigenaren; kan het waterschap dit niet alleen. Aanpassen op het veranderende klimaat vraagt daarom om een gezamenlijke inzet van inwoners, bedrijven, grondeigenaren en overheden.

Waterschap in actie

De urgentie van het veranderende klimaat is meer dan duidelijk. Kijkend naar de aanhoudende droogte in de zomer en de watertekorten, zijn de gevolgen hiervan in de afgelopen jaren goed merkbaar geweest. Daarom werkt waterschap Vechtstromen aan een klimaatrobuust watersysteem om de effecten van klimaatverandering beter op te kunnen vangen.

Niet alles is technisch op te lossen. Het gebruik van ruimte moet ook anders. Gebieden die regelmatig overstromen, moeten bijvoorbeeld niet volgebouwd worden. Ook is het niet verstandig om dure gewassen te telen in gebieden waar het erg droog kan worden. En soms zullen we moeten accepteren dat op sommige plekken, op bepaalde momenten, wateroverlast of -tekorten kunnen optreden.

Hoe waterschap Vechtstromen het watersysteem aanpast en welke maatregelen daarbij horen, is te lezen in het Themaplan Klimaat. Daarin staan 29 maatregelen en wordt uitgelegd hoe het waterschap samen met burgers, belangenorganisaties, provincies en gemeenten toewerkt naar een klimaatrobuust watersysteem.

Effecten op de regio

Terug naar de KNMI-klimaatscenario’s. Die worden inzichtelijk gemaakt met kaarten via de Klimaateffectatlas. De huidige verhalen zijn, totdat de nieuwe scenario’s gepubliceerd worden, nog gebaseerd op de gegevens uit 2014. Ze geven een goed beeld van de effecten van het veranderende klimaat bij jou in de buurt.

De Klimaateffectatlas geeft antwoord op verschillende vragen. Hoe bijvoorbeeld de waterkwaliteit verandert door hitte, of het grondwaterpeil zakt door een toenemend neerslagtekort en wat er in jouw straat gebeurt tijdens een hevige regenbui. Met kaarten wordt informatie gegeven over deze en andere onderwerpen.

Wil je zelf ook aan de slag met een waterrobuuste en klimaatbewuste woonomgeving? Ontdek dan hier tips en maatregelen die je kunt nemen.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent