Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

Disclaimer www.laatunietverrassen.nl

De website www.laatunietverrassen.nl is met zorg samengesteld op basis van een samenwerking tussen de gemeenten Ommen, Hardenberg, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn en waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s. Zij kunnen echter niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Zij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. De betrokken overheden gaan door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Heeft u een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met uw gemeente.

Klimaatatlasvechtstromen.nl & Laatunietverrassen.nl

De betrokken overheden bieden geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie op de online kaart. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan deze kaart. Alle teksten en afbeeldingen op de kaart zijn auteursrechtelijk beschermd. Opmerkingen of aanvullingen zijn welkom via uw eigen gemeente.

Disclaimer e-mail

E-mail van laatunietverrassen.nl of van bij laatunietverrassen.nl betrokken overheden kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan u is gezonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De betrokken overheden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Betrokken overheden

  • Gemeente Emmen is gevestigd te Emmen, Handelsregister nr.  01181973.
  • Gemeente Hardenberg is gevestigd te Hardenberg, Handelsregister nr.  53009886.
  • Gemeente Ommen is gevestigd te Ommen, Handelsregister nr.  51102757.
  • Gemeente Coevorden is gevestigd te Coevorden, Handelsregister nr.  01173197.
  • Gemeente Borger-Odoorn is gevestigd te Exloo, Handelsregister nr.  50651072.
  • Waterschap Vechtstromen is gevestigd te Almelo, Handelsregister nr.  58972676.
  • Waterschap Hunze en Aa’s is gevestigd te Veendam, Handelsregister nr.  01173230.

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op laatunietverrassen.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dit dan melden bij uw eigen gemeente?

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent