Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Dijkleger inspecteert dijken langs de Vecht

Dijkleger inspecteert dijken langs de Vecht

In 1998 stond het waterpeil in de Vecht alarmerend hoog. De dijken waren verzadigd met water en er werd zelfs overwogen een dijk door te steken. Hoewel het toen vanzelf goed is gekomen, heeft waterschap Vechtstromen een dijkleger dat de dijken inspecteert. Ieder jaar oefent het dijkleger door een deel van de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal te controleren alsof het hoogwater is.

Dijken controleren

Het dijkleger van waterschap Vechtstromen telt ongeveer tachtig vrijwilligers. Bij slecht weer en in noodsituaties worden zij opgeroepen om de staat van de dijken te controleren. Tijdens de jaarlijkse oefening van 2018 liepen 43 vrijwilligers door weer en wind in patrouilles over de dijk in de buurt van Hardenberg.

Op verschillende plekken op de dijk en langs het water stonden borden met foto's van mogelijke dijkschade. Aan de dijkwachters de taak de schade te ontdekken en dit via de app of de satelliettelefoon door te geven aan het crisiscentrum. Precies zoals het in 'het echt' ook zou moeten gebeuren.

Polders als wateropvangplek

Een van de dijkwachters is Gerrit Jan Warmelink. Tijdens het hoogwater in de Vecht in 1998 werkte hij bij het toenmalige waterschap en hij kan zich de ernstige situatie nog goed voor de geest halen. Hoewel Nederland nu te maken heeft met de ergste droogte sinds 1976, was het in 1998 de hele maand oktober 'kletsnat'. Gerrit Jan: "Ook begin november regende het onophoudelijk. Het waterpeil in de Vecht was zo hoog, dat de plaatsen Coevorden, Gramsbergen, Hardenberg en Ommen werden bedreigd.” Er werd zelfs overwogen om deze dreiging af te wenden door de dijken van de polders Noord Meene (langs het Afwateringskanaal) en Zuid Meene (langs de Vecht) door te steken. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en is het water vanzelf weer gaan zakken. "Maar toen is wel besloten de polders Noord Meene en Zuid Meene als wateropvangplek in te richten”, vertelt Gerrit Jan. "Beide polders kunnen nu tijdens extreem hoogwater als een noodopvang voor water worden ingezet.”

Hoewel de situatie na 1998 niet meer zo ernstig is geweest als toen en het dijkleger dus nog niet is ingezet, is het belangrijk om jaarlijks te oefenen in het inspecteren van dijken. De dijkwachters zijn de ogen en de oren van het waterschap. Het is een belangrijke taak en niet zonder gevaar. Ook in slechte weersomstandigheden en in het donker moet de dijk bij de watergrens gecontroleerd worden op schade. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, lopen de dijkwachters met een veiligheidslijn.

Altijd alert

Henrie Huisjes zit ook al een aantal jaar bij het dijkleger. "Ik woon zelf bij de Vecht en ik kan me voorstellen wat er gebeurt als het hoogwater is. Van mijn vader weet ik ook hoe het eerder was, toen er nog geen dijken waren. Alles stond dan onder water." Henrie vindt het heel normaal en ook belangrijk om dijkwachter te zijn als je zo dicht bij de Vecht woont. "De gevolgen zijn erg groot als er een dijk doorbreekt. Het is een taak van ons samen om te zorgen voor de dijken. Als het echt een keer weer mis is, dan zijn er veel mensen nodig. Dag en nacht wordt er dan in groepjes gepatrouilleerd," vertelt hij.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent