Ga naar hoofdinhoud
Home > Verhalen > Wateroverlast Emmen-Angelslo

Wateroverlast Emmen-Angelslo

In de Emmense wijk Angelslo hebben hoosbuien in het verleden regelmatig geleid tot overlast. Water in woningen, ondergelopen garageboxen en geparkeerde auto’s in het water gaven voor de bewoners van de wijk regelmatig grote problemen.

Vijvers om water op te vangen

De gemeente Emmen heeft onderzocht wat er aan dit probleem gedaan kon worden. De conclusie was dat ruimte moest worden gezocht om water te 'parkeren' op een plek waar dit geen kwaad kan. De enige mogelijkheid hiervoor was het verlagen van de centrale groenstrook in de wijk, waardoor meer ruimte voor water kon ontstaan. De inpassing heeft in 2018/2019 plaatsgevonden door binnen de groenstrook twee  vijverpartijen aan te leggen. Deze vijvers kunnen maximaal  5.000 m3 water bergen. Daarnaast is de riolering ook zo aangepast dat het water vanuit de woonbuurten de vijvers kan bereiken. De aanpassingen zullen naar verwachting de meeste, maar niet alle, overlast kunnen voorkomen. 

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent