Ga naar hoofdinhoud

Het klimaat verandert.
Dit merkt u in uw buurt door:

Droogtekaart

Droogtekaart

 • Geen toename
 • Enige toename
 • Substantiële toename
 • Grote toename
 • Stedelijk gebied
 • Deze kaart gaat over verandering ten opzichte van de huidige situatie. U ziet op welke plekken we veel of weinig effect verwachten van toenemende droogte.
 • Stel: u woont in een groen gebied. Dan verandert er qua droogte niets. We verwachten dat de schade hetzelfde blijft. Dat kan dus inhouden ‘geen schade’ of ‘dezelfde hoeveelheid schade’.
 • Stel: u woont in een oranje gebied. Dan is te verwachten dat de schade door droogte toeneemt.
 • In het stedelijk gebied zijn de effecten van droogte moeilijk te bepalen. Hiervan zijn geen gegevens beschikbaar.
 • Deze kaart is afkomstig van Waterschap Vechtstromen. Waterschap Hunze & Aa’s heeft geen vergelijkbare kaart. In de volledige klimaatatlas zijn andere kaarten over het thema droogte beschikbaar.
Bekijk hier alle kaarten van de klimaatatlas van het gebied Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel.

Loopt u een specifiek risico?

Heeft u vragen over de kaart of maakt u zich zorgen over een van de effecten in uw omgeving? Kijk dan in de veelgestelde vragen of neem contact op met uw eigen gemeente.

Het klimaat verandert. Het wordt bijvoorbeeld steeds droger. Minder regen klinkt misschien als een voordeel, maar een gebrek aan regenval kan vervelende effecten hebben. Laat u niet verrassen en praat mee!

Droogte? En de regen dan?

‘Het regent in Nederland toch best vaak?’ Veel mensen zijn de Hollandse regenbuien liever kwijt dan rijk. Toch kampen we soms in Nederland met een neerslagtekort. Dan valt er te weinig regen om de droogte te compenseren. De gevolgen van droogte zijn voor iedereen merkbaar, ook bij u in de buurt.

Effecten van droogte

In de zomer zijn er langere perioden van droogte. Dit kan problemen geven voor natuur en landbouw. Zo is er niet altijd voldoende water beschikbaar, en is de kwaliteit van het water niet optimaal. Ook de bevaarbaarheid van rivieren en kanalen is moeilijker te garanderen. Het risico op natuurbranden neemt toe.

In onderstaande afbeelding staan de effecten weergegeven. In natte zomers zal de grondwaterstand stijgen. In droge zomers zal de grondwaterstand in het hele gebied dalen. Daar waar water aangevoerd kan worden, zullen de effecten beperkt zijn. ( Bronnen: KNMI, WEnR, Deltares, TNO- Landelijke Klimaateffectatlas)

Wat betekent dit voor uw omgeving?

We merken allemaal de gevolgen van droogte. We kunnen bijvoorbeeld de paraplu vaker thuislaten . Er zitten ook nadelen aan extreme droogte. Hierbij kunt u denken aan: 

 • Tekort aan drinkwater
 • Mislukte of verminderde oogsten
 • Lage waterstand
 • Kans op daling van de bodem, in gebieden met veenrestanten in de ondergrond

Toelichting bodemdaling door veenoxidatie

Veen dat in aanraking komt met de buitenlucht, vergaat langzaam. Dat heet oxideren. De veenlaag wordt steeds dunner. In een enkel geval kan de bodem hierdoor dalen. Door toenemende droogte komen steeds meer en sneller veenlagen in aanraking met de buitenlucht, waardoor de bodem sneller daalt. 

Woont u op een ondergrond met veen? Dan kan droogte leiden tot bodemdaling. Er is in het verleden globaal onderzoek gedaan naar locaties met veen in de bodem. De informatie is verwerkt in een kaart. De kaart geeft een beperkt beeld. Het is dan ook niet mogelijk om met deze kaart de risico’s op bodemdaling door veenoxidatie per perceel te bepalen. Dit per perceel te onderzoeken en op een kaart te verwerken is heel duur. Op de klimaatatlas van Noordelijke Vechtstromen vindt u meer informatie over veenoxidatie. Voor het Waterschap Hunze en Aa's is een gedetailleerde kaart 'Aandachtsgebieden veenoxidatie' beschikbaar. Deze kunt u via het dataportaal van het waterschap aanvragen.

Onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam/Veenoord/Erica

De gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe doen onderzoek naar de bodem in de omgeving tussen Veenoord, Nieuw-Amsterdam en Erica. De gemeente ontving sinds eind 2019 meerdere meldingen van bodemdaling in dit gebied. Hier vindt u meer informatie over bodemdaling.

Wat kunt u doen?

Ons belangrijkste verzoek: praat mee! Uw inbreng is namelijk onmisbaar in het bepalen van nieuwe maatregelen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Heeft u vragen, opmerkingen of een goed idee om uw woonomgeving beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Laat het ons weten en chat met Storm!

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent