Ga naar hoofdinhoud

Het klimaat verandert.
Dit merkt u in uw buurt door:

Wateroverlastkaart

Wateroverlastkaart

 • 5 cm op maaiveld
 • 20 cm op maaiveld
 • meer dan 40 cm op maaiveld
 • De kaart laat een combinatie zien van twee effecten: hevige stortbuien en langdurige regenval. Bij hevige stortbuien kan de riolering het water niet snel genoeg verwerken waardoor er water op straat staat. Bij langdurige regenval kunnen sloten en kanalen het water niet verwerken, waardoor ze overstromen
 • Op de kaart ziet u waar water op het maaiveld (alle grondoppervlak zoals: wegen, tuinen, akkers, pleinen) wordt verwacht als het extreem hard regent in kort tijd (een bui van 90 mm/uur) of als kanalen en rivieren buiten hun oevers treden door langdurige neerslag.
 • In de donkere gebieden is kans op meer dan 40 cm water op het maaiveld. De kans dat zo’n bui valt is nu 1 op 500. Door klimaatverandering verdubbelt deze kans naar 1 op 250.
Bekijk hier alle kaarten van de klimaatatlas van het gebied Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel.

Loopt u een specifiek risico?

Heeft u vragen over de kaart of maakt u zich zorgen over een van de effecten in uw omgeving? Kijk dan in de veelgestelde vragen of neem contact op met uw eigen gemeente.

Het klimaat verandert. Het wordt bijvoorbeeld steeds natter. Na een periode van droogte, is een flinke hoosbui misschien wel even lekker. Extreme regenval heeft echter vervelende gevolgen. Laat u niet verrassen en praat mee!

Wateroverlast?

"Wateroverlast? U zult denken: ”We kampen in Nederland toch met droogte, als gevolg van te weinig regen?". De totale hoeveelheid regen is in Nederland echter niet het probleem, de grilligheid waarmee het komt wel. Extreme hoosbuien zorgen vaak voor wateroverlast. Ook gaat extreme regenval vaak gepaard met rukwinden en bliksem. Ook dit kan (misschien zelfs wel meer dan het water zelf) schade opleveren.

De hevigheid van hoosbuien neemt toe. Daarnaast komen hoosbuien vaker voor, vooral in de zomer. Het is de verwachting dat deze trend doorzet. Deze extreme neerslag leidt regelmatig tot wateroverlast. Ook de winters worden natter, hoewel de neerslag over een langere periode valt. Nattere winters kunnen in het landelijke gebied voor wateroverlast zorgen, zowel aan het oppervlak als in de grond.

In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste veranderingen in de neerslag door klimaatverandering weergegeven. Bronnen: KNMI, WEnR, Deltares, TNO- Landelijke Klimaateffectatlas

Wat betekent dit voor uw buurt?

De gevolgen van extreme regen kunnen ook voor u of bij u in de buurt merkbaar zijn. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ondergelopen kelders
 • Slechte bereikbaarheid door ondergelopen wegen
 • Wateroverlast door noodweer
 • Schade aan oogst
 • Schade aan planten of gewassen

Wat kunt u doen?

Ons belangrijkste verzoek: praat mee! Uw inbreng is namelijk onmisbaar in het bepalen van nieuwe maatregelen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Heeft u vragen, opmerkingen of een goed idee om uw woonomgeving beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Laat het ons weten en chat met Storm!

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent