Ga naar hoofdinhoud

Bodemdaling Nieuw Amsterdam eo

Eind 2019 kreeg de gemeente Emmen tientallen meldingen van schade aan woningen, mogelijk door bodemdaling. De meeste meldingen kwamen uit de omgeving van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica.

Oorzaken bodemdaling

Om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de bodemdaling, heeft de gemeente Emmen het voortouw genomen om samen met het waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe een onderzoek in te stellen in een pilotgebied tussen Erica en Nieuw Amsterdam.

Preventieve maatregelen

De gemeente, provincie en het waterschap willen met het onderzoek het probleem goed in beeld krijgen. Na afronding van het onderzoek gaan ze in gesprek met bewoners en overheden over de onderzoeksresultaten. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken.

Meer informatie over bodemdaling

Meer informatie over bodemdaling en waar u terecht kunt met uw vragen, kunt u lezen op de website van de Gemeente Emmen.

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent