Ga naar hoofdinhoud
Home > Tips > Waterdoorlatende verhardingen

Waterdoorlatende verhardingen

Waterdoorlatende bestrating heeft meerdere voordelen, zowel praktisch als voor de uitstraling. Omdat water meteen door de verharding kan infiltreren, ontstaan er geen plassen of waterstromen. Door waterdoorlatende bestrating kan uw tuin groener worden ingericht met toch draagkracht in de verharding. De waterdoorlatende bestrating heeft naast bovengrondse voordelen ook voordelen voor de ondergrond. Het grondwater wordt namelijk op een natuurlijke wijze aangevuld en op peil gehouden.

Voorbeelden waterdoorlatende verhardingen

 • Grasbetontegels
  Regenwater zakt gemakkelijk in de grond, veel ruimte voor gras en snelle aanvulling van grondwater. Door fijn grind tussen de tegels te gebruiken voorkomt u dat onkruid tussen de tegels gaat groeien.

 • Poreuze betonklinkers
  Door de open structuur van de klinkers kan regenwater door de klinker heen infiltreren in de ondergrond.

 • Klinkers met open voeg of los verband
  De uitstraling blijft hetzelfde, maar door brede voegen met daarin zand, gras of grind kan water toch wegzakken in de grond.

 • Stapstenen
  Klinkers of betontegels met tussenruimte waardoor water weg kan zakken in de grond.

 • Grind, steenslag of schelpen
  Verharde ondergrond waarin water snel weg kan zakken.

 • Grind of split in roosterstenen
  De roosters houden het grind of ander materiaal op hun plek. Daarnaast wordt voorkomen dat bij een minder stevige ondergrond het grind wegzakt.

 • Houtspaanders, dennenschors of cacaodoppen
  Regenwater kan makkelijk de bodem inzakken en er is plaats voor veel insecten.

Onderhoud van waterdoorlatende verhardingen

Houtspaanders of vergelijkbare materialen vergaan in de loop van de tijd. Deze materialen moeten regelmatig worden aangevuld. Andere losliggende verhardingssoorten zoals grind moeten af en toe worden bijgeharkt. Bij klinker- of tegelverharding moet het onkruid in de voegen worden verwijderd.

Bij waterdoorlatende verhardingen wordt minder groen aangelegd. Wel wordt een bijdrage geleverd aan het infiltreren en bufferen van het regenwater.

Aandachtspunten

 • Omdat de bestrating waterdoorlatend is en niet afwatert via een riool, is het slim om de waterdoorlatende bestrating vlak aan te leggen.
 • Bij de aanleg van stenen moet de laag direct onder verharding (de vlijlaag) uit waterdoorlatend materiaal bestaan, zoals lava of gebroken grind. Dit geldt ook voor de ruimte tussen de straatstenen.
 • De waterdoorlatendheid van de vlijlaag bepaalt hoeveel regenwater wordt vastgehouden of geïnfiltreerd. Naast de vlijlaag is het ook belangrijk om de voegen op te vullen met waterdoorlatend materiaal. Als onderhoud is het belangrijk om regelmatig te vegen om dichtslibben te voorkomen.
 • Tussen doorlatend cunet (een uitgegraven sleuf) en omliggende grond moet een scheidingsdoek aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat het zand in het steenslag stroomt. Het beste kan dit van geotextiel worden gemaakt, niet van antiworteldoek. Dit laatste laat namelijk minder water door.
 • Waterdoorlatend materiaal kan zijn: steenslag, lava, grind, drainagezand, etc. Tussen verschillende korrelgroottes moet scheidingsdoek worden aangebracht. Ook tussen de vlijlaag en bergend cunet.
 • Denk er bij het uitvoeren aan dat de omliggende bodem niet wordt versmeerd. Een ander woord voor versmering is bodemverdichting. Versmering van de bodem vindt plaats bij mechanische ontgraving in een natte toestand.

Over deze maatregel

 • Bestaande bouw/tuin
 • Nieuwbouw/nieuwe tuin
 • Specialist
 • Relatief hoge investering

Deze maatregel draagt bij aan

 • Beperken wateroverlast

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent