Ga naar hoofdinhoud
Home > Tips > Verticale infiltratie

Verticale infiltratie

Een verticaal infiltratiesysteem is een ideale maatregel om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken als:

 • er weinig plaats is in de tuin;
 • er ruimte is voor een graafmachine;
 • de grond slecht doorlatend is;
 • het grondwaterniveau diep is.

Verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes. Daaromheen zit een infiltratiedoek en infiltratie- of lavazand. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken.

Als de grond slecht doorlatend is, dan zijn verticale palen een goede oplossing om regenwater in de bodem weg te laten zakken. De paal gaat namelijk door de slechtdoorlatende lagen heen en infiltreert op een diepte waar het wél mogelijk is.

De aanleg van een verticaal infiltratie systeem is eenvoudig. Voor het boren van een gat heeft u wel een machine met bijbehorende boor nodig. Dit kunt u het beste laten doen door een vakman. De andere onderdelen kunt u zelf aanleggen.

Aandachtspunten

 • In oude woningen is de regenpijp vaak ook de ontluchting van het vuilwaterriool. Koppelt u deze regenpijp af dan moet u de ontluchting weer herstellen.
 • Een infiltratiebuis heeft niet veel bergingscapaciteit. Dit hoeft geen probleem te zijn bij goed doorlatende grond en een diepe grondwaterstand.
 • Bij extreme onweersbuien kan de infiltratie toch soms ineens vol raken. Zorg ervoor dat het overtollig water kan wegstromen naar bijvoorbeeld de tuin of naar de straat.
 • Blijf circa 3 meter van de fundering en bomen vandaan.

Over deze maatregel

 • Bestaande bouw/tuin
 • Nieuwbouw/nieuwe tuin
 • Relatief hoge investering
 • Specialist

Deze maatregel draagt bij aan

 • Beperken wateroverlast

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent