Ga naar hoofdinhoud
Home > Tips > Infiltratieplaten

Infiltratieplaten

Infiltratieplaten zijn zeer stevig en bovendien plat. U kunt ze gebruiken als u water wilt infiltreren onder een verharding bijvoorbeeld onder een oprit of terras. Infiltratieplaten zijn licht van gewicht en kunnen horizontaal onder een terras of in de tuin worden aangelegd. Het bijzondere aan deze oplossing is dat planten en heesters in droge perioden grondwater kunnen opzuigen door het infiltratie-element heen.

U kunt infiltratieplaten plaatsen bij:

  • een hoge grondwaterstand;
  • wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van graafmachines;
  • u wilt infiltreren onder het terras of een oprit.

NB Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel niet handig omdat het water niet snel in de bodem zakt.

Over deze maatregel

  • Bestaande bouw/tuin
  • Nieuwbouw/nieuwe tuin
  • Relatief hoge investering
  • Specialist

Deze maatregel draagt bij aan

  • Beperken wateroverlast

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent