Ga naar hoofdinhoud
Home > Tips > Infiltratiekratten

Infiltratiekratten

Een infiltratiekrat is een ondergrondse holle ruimte om water te bergen. Het water kan daarna langzaam opgenomen worden in de bodem. Om vuil tegen te gaan wordt er rondom de krat een geotextieldoek aangebracht. Op deze manier voorkomt u het dichtslibben van de kratten. Per krat kan 250 tot 300 m3 water geborgen worden. Een basisset infiltratiekratten kost ongeveer € 450,- en voor elke extra krat betaalt u ongeveer € 175,-.

Een infiltratiekrat is zo gemaakt dat er een maximale holle ruimte is. Ook heeft de krat veel draagkracht. De kratten kunnen veel ruimte in beslag nemen. Wel heeft u als voordeel dat u bovenop de krat een terras of grasveld kunt aanleggen. De ruimte is daardoor multifunctioneel.

De kratten moeten ongeveer 25 tot 50 cm onder de grond liggen. De kratten zijn meestal 40 cm hoog.

Aandachtspunten

 • Als de bovenlaag van de grond vooral uit klei en leem bestaat is deze maatregel niet handig. Omdat het water niet snel weg kan zakken in de bodem.
 • Houd rekening met minimaal 25 cm dekking. Bij zware belasting, zoals kratten onder een oprit, moet ongeveer 50cm dekking aangehouden worden.
 • Leg de krat minimaal een halve meter boven de grondwaterstand.
 • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
 • Maak gebruik van een blad- en zandvang, om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan in extreme gevallen tevens dienstdoen als overloop.
 • Blijf circa 2 tot 3 meter van de fundering en bomen vandaan.
 • Zorg voor een inspectiemogelijkheid vlak voor de kratten. Dit kan in de vorm van een ontstoppingsstuk of PK-putje. Eventueel in combinatie met een overloopputje.
 • Plaats de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan het regenwater dat niet meer in de infiltratiekrat past daar worden opgevangen.

Controleer de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng eventueel een alternatieve ontluchting aan.

Over deze maatregel

 • Bestaande bouw/tuin
 • Nieuwbouw/nieuwe tuin
 • Relatief hoge investering
 • Specialist

Deze maatregel draagt bij aan

 • Beperken wateroverlast
 • Minder hitte

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent