Ga naar hoofdinhoud
Home > Tips > Grindterras

Grindterras

Veel mensen leggen om meerdere redenen verhardingen aan in hun tuin. Voor een aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel dat u niet meer dan 40% van uw tuin zou moeten verharden. De rest van de tuin is dan bestemd voor groen zoals planten, bloemen, struiken of gras.

Het beste kunt u waterdoorlatende verharding zoals grind of houtsnippers aanleggen. Het regenwater dat op het grind of de houtsnippers valt, kan gemakkelijk wegzakken in de grond. Als u de waterdoorlatende verharding lager aanlegt dan de rest van de tuin, kunt u daar ook prima het regenwater van het dak opvangen. Bij een goed doorlatende verharding zakt het regenwater van bijna alle buien namelijk direct weg in de bodem. Alleen bij forse piekbuien blijft er voor een korte tijd water staan. Uit de praktijk blijkt dat dit geen probleem is.

Bij de aanleg van verhardingen komt vakmanschap kijken. Het is goed om onder het grind of de houtsnippers infiltratiedoek aan te brengen. Hierdoor blijft het materiaal goed gescheiden van de ondergrond terwijl de verharding toch goed water doorlaat. Antiworteldoek laat water minder goed door.

De beste manier om een grindterras aan te leggen

De meeste tuinen zijn vlak. Als dit bij u ook het geval is, moet u het gedeelte afgraven waar de verharding komt. De meeste verhardingen moeten aangelegd worden op een zandbed. Past u een grind- of houtsnipperverharding toe? Dan is een zandbed meestal niet nodig en hoeft er minder grondwerk uitgevoerd te worden. De tuin moet wel laag genoeg liggen ten opzichte van uw woning om overlast te voorkomen bij hevige regenval. Dan loopt het water bij een forse piekbui niet in de woning. Als uw tuin niet laag genoeg ligt, moet u de overtollige grond weghalen.

Waterdoorlatende verharding vraagt om hetzelfde onderhoud als andere verhardingen. Houtsnippers moet u meestal ieder jaar aanvullen. Bij de meeste verhardingen is het nodig om een paar keer per jaar onkruid te verwijderen.

Verhardingen dragen niet bij aan het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Daarom is het belangrijk om voldoende groen in de tuin te houden. Waterdoorlatende verhardingen zijn prima om regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken.

Over deze maatregel

  • Bestaande bouw/tuin
  • Nieuwbouw/nieuwe tuin
  • Relatief lage investering
  • Specialist

Deze maatregel draagt bij aan

  • Beperken wateroverlast

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent