Ga naar hoofdinhoud
Home > Tips > Grindkuil

Grindkuil

Een grindkuil is een ondergrondse berging vol met grind. In de holle ruimtes kan water opgeslagen worden, dat vervolgens langzaam kan infiltreren in de bodem. Om de kuil schoon te houden van vuil wordt er rondom geotextieldoek aangebracht. Dit voorkomt het dichtslibben van de kuil. Het voordeel van een grindkuil is dat u niet bent gebonden aan vaste maten of vormen. U kunt zelf bepalen hoe groot u de kuil maakt.

Een grindkuil heeft een holle ruimte van circa 30%. De kuil hoort dus ongeveer drie keer groter te zijn dan de hoeveelheid te bergen water. Het voordeel is dat u bovenop de kuil bijvoorbeeld een terras of grasveld kunt aanleggen. Daarmee wordt de ruimte die de grindkuil inneemt multifunctioneel.

Zelf een grindkuil aanleggen

Een grindkuil is eenvoudig zelf aan te leggen. Denk hierbij wel aan ontluchting en zandvang. Een zandvang is een voorziening die ervoor zorgt dat zand bezinkt voordat het water verder stroomt naar de grindkuil. De grindkuil blijft hierdoor schoon en raakt niet verstopt.

Graaf een kuil. Houdt hierbij ongeveer aan dat uw grindlaag 0,5 meter dik wordt en zorg dat er minimaal 25 cm dekking is tussen de bovenkant van de grindkuil en maaiveld. Kies voor grindkorrels die allemaal ongeveer dezelfde grootte hebben. Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan dan het regenwater dat niet meer in de grindkuil past, hier worden opgevangen. Houd verder rekening met minimaal 25 cm dekking en blijf circa 2 tot 3 meter van de fundering en bomen vandaan.

Bij een bovenlaag met veel klei of leem is deze maatregel minder geschikt omdat het water niet snel in de bodem zakt.

Over deze maatregel

  • Bestaande bouw/tuin
  • Doe het zelf
  • Nieuwbouw/nieuwe tuin
  • Relatief lage investering

Deze maatregel draagt bij aan

  • Beperken wateroverlast
  • Minder hitte

Hallo, ik ben Storm.
Lekker weertje vandaag?

Wat merkt u van droogte, hitte en wateroverlast? Welke effecten vindt u acceptabel en welke niet? Heeft u een goed idee voor maatregelen om ons aan te passen aan de effecten van het nieuwe klimaat?
Laat het weten aan onze online assistent Storm! Hij legt u graag een aantal vragen voor.

Storm

Online
assistent